PRODAJA ZEMLJIŠTA
u Vojvodini - Srem - Fruška Gora
na teritoriji Opštine Irig, Katastarska Opština Rivica,
 uz Opštinu Ruma, blizu Rume


Prodaje se NJIVA + ŠUMA, površine 1.15 Ha

Telefon za dodatne informacije: 064/382-89-81
ili email: aleksandb@yahoo.comPodaci:

Ukupna površina zemljišta je 1 HEKTAR, 15 ari, 09 m2
(gde oko pola površine čini njiva, a pola bagremova šuma).

Deo u kome se nalazi njiva i šuma zove se "Propust",
 katastarska Opština Rivica (Opština Irig), parcela broj 2806/1.

Zemljište se nalazi na blagoj padini, na obodu teritorije Opštine Irig,
skoro uz granicu sa teritorijom Opštine Ruma.

Na njivi je do sada sejano žito - kukuruz i pšenica,
a bagremova šuma je bogata kvalitetnim drvećem za ogrev,
a takođe može biti dobra lokacija i za pčelarstvo.

Zemljište (njiva sa šumom) je udaljeno od regionalnog puta Ruma-Vrdnik oko 1200 metara,
sa kojim je povezano letnjim putem.

Od Borkovačkog jezera zemljište je udaljeno svega 1 km,
a od Rume oko 3 km.

Selo Pavlovci i Pavlovačko jezero udaljeno je od zemljišta oko 2 km.

Zemljište je povezano letnjim putem i do regionalnog puta Irig-Vrdnik (Rivica-Irig),
do koga je udaljeno oko 3 km.

Od sela Rivica zemljište je udaljeno nešto više od 3 km.

Magistralni put Ruma-Novi Sad (koji će uskoro postati auto-put), kao i naselje Irig
udaljeni su od zemljišta oko 5 km

Zemljište je uknjiženo.

 

U prilogu su satelitski (Google) snimci iz 2008. i 2012. godine
i noviji snimci sa satelita i katastarski prikaz

 

Katastarski prikaz sa objašnjenjima
(kliknite na sliku za uvećanje)

bagremova_suma_njiva_prodaja-2806-1.jpg

Satelitski (Google) snimak
(kliknite na sliku za uvećanje)

njiva_suma-prodaja-2806 - vojvodina srem irig-5.jpg

Satelitski (Google) snimak (površina zemljišta je prikazana žutom bojom)
(kliknite na sliku za uvećanje)

njiva_suma-prodaja-2806 - vojvodina srem irig-1.jpg

Uvećani satelitski (Google) snimak sa objašnjenjima
(površina zemljišta je prikazana žutom bojom)
(kliknite na sliku za uvećanje)

njiva_suma-prodaja-2806 - vojvodina srem irig-3.jpg

Perspektivni uvećani satelitski (Google) snimak sa objašnjenjima
(površina zemljišta je prikazana žutom kockom)
(kliknite na sliku za uvećanje)

njiva_suma-prodaja-2806 - vojvodina srem irig-4.jpg

Uvećani satelitski (Google) snimak okoline sa objašnjenjima
(površina zemljišta je prikazana žutom kockom)
(kliknite na sliku za uvećanje)

njiva_suma-prodaja-2806 - vojvodina srem irig-6.jpg

Satelitski (Google) snimak iz 2012. godine, zemljište je obeleženo žutim elipsastim krugom
(kliknite na sliku za uvećanje)

zemljiste-prodaja-vojvodina-srem-fruska_gora-irig-ruma-2.jpg

Veći prikaz okolne teritorije,
satelitski (Google) snimak iz 2012. godine, zemljište je obeleženo žutim krugom
(kliknite na sliku za uvećanje)

zemljiste-prodaja-vojvodina-srem-fruska_gora-irig-3.jpg

Veliki prikaz okolne teritorije,
satelitski (Google) snimak iz 2009. godine, zemljište je obeleženo žutom kockom
(kliknite na sliku za uvećanje)

zemljiste-prodaja-vojvodina-srem-fruska_gora.jpg

telefon za dodatne informacije: 064/382-89-81
ili email: aleksandb@yahoo.com